U bent hier

Voorstel van decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

van Tom Dehaene, Else De Wachter, Dominique Guns, Michèle Hostekint en Carl Decaluwe, verslag door Sabine Poleyn
2146 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
23 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juni 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2146 (2008-2009) nr. 1
2146 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2146 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
76 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid