U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen

van Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren, Patrick Lachaert, Else De Wachter en André Van Nieuwkerke
2145 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

5 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
30 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 april 2009
Advies Raad van State gevraagd.
30 april 2009
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
4 juni 2009
6 juni 2009
Vervallen.

Documenten

2145 (2008-2009) nr. 1
2145 (2008-2009) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid