U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen

van Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren, Patrick Lachaert, Else De Wachter en André Van Nieuwkerke
2145 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

5 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
30 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming Hoorzitting met vertegenwoordigers van het actiecomité 'Geen ring door Asse' en van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
30 april 2009
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
4 juni 2009
Advies Raad van State ontvangen
6 juni 2009
Vervallen

Documenten

2145 (2008-2009) nr. 1
2145 (2008-2009) nr. 2
2145 (2008-2009) nr. 3
2145 (2008-2009) nr. 4
2145 (2008-2009) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Karlos Callens
Materie
Gewestaangelegenheid