U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ruimtelijk kwetsbare gebieden betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat de geïntegreerde milieu- en stedenbouwkundige vergunning betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, teneinde zorgwonen mogelijk te maken, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de beroepstermijn van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

2011 (2008-2009) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 maart 2009
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts