U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 19 februari 2009 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de digitale uitzendingen van de openbare omroep VRT

van Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche en Margriet Hermans
2123 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2123 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2123 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid