U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 februari 2009 door de heer Jan Peumans in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het onderzoek van de Vlaamse ombudsman inzake de interne werking van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

van Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Mark Demesmaeker, Kris Van Dijck en Helga Stevens
2118 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2118 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2118 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 37 leden hebben "ja" gestemd
  • 67 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid