U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 februari 2009 door de heer Rudi Daems in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de pps-constructie voor de luchthaven van Deurne en de kostprijs van de werkzaamheden aan de Krijgsbaan R11

van Jan Penris, Pieter Huybrechts, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Marleen Van den Eynde
2115 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2115 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2115 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 30 leden hebben "ja" gestemd
  • 74 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid