U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. Hoorzitting. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Stefaan Sintobin

1885 (2008-2009) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 februari 2009

Meer details