U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, over het ontwerp van decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, over het ontwerp van decreet houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut en over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet (Alle hoofdstukken behalve hoofdstuk III)

namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, verslag door Joke Schauvliege, Pieter Huybrechts, Patrick De Klerck, Leo Pieters, André Van Nieuwkerke, Marleen Van den Eynde, Tinne Rombouts en Frans Wymeersch
2011 (2008-2009) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 februari 2009

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege, Pieter Huybrechts, Patrick De Klerck, Leo Pieters, André Van Nieuwkerke, Marleen Van den Eynde, Tinne Rombouts en Frans Wymeersch