U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

van de Vlaamse Regering
19-A (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 februari 2009
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
20 februari 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
23 december 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2008-2009) nr. 1
19-A (2008-2009) nr. 2
19-A (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-A (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Materie
Gewestaangelegenheid