U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
9 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
17 maart 2009
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2074 (2008-2009) nr. 1
2074 (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2074 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid