U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 januari 2009 door de heren Joris Van Hauthem en Mark Demesmaeker in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de verdere behandeling van het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde na het aantreden van de federale regering-Van Rompuy I en over de nieuwe wending in het dossier van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

van Mark Demesmaeker, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Jan Peumans, Kris Van Dijck en Helga Stevens
2073 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 februari 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2073 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2073 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 33 leden hebben "ja" gestemd
  • 69 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: