U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2009

van het Instituut voor Samenleving en Technologie
2061 (2008-2009) nr. 1

Procedureverloop

26 januari 2009
Te behandelen in
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
5 februari 2009
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
3 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
19 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 september 2009
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
22 april 2010
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie

Documenten

2061 (2008-2009) nr. 1
2061 (2008-2009) nr. 2
2061 (2008-2009) nr. 3
2061 (2008-2009) nr. 4