U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 januari 2009 door de heer Eric Van Rompuy in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het nieuwe vliegplan-Schouppe voor de luchthaven van Zaventem en de effecten ervan voor de geluidshinder

2062 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
11 februari 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2062 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2062 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 5 leden hebben "ja" gestemd
  • 69 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: