U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Patrick De Klerck en Jos Bex
2053 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 februari 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2009
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
4 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2053 (2008-2009) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2053 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid