U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

van de Vlaamse Regering
2042 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 februari 2009
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
10 maart 2009
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
3 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
17 september 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2042 (2008-2009) nr. 1
2042 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2042 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid