U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat inburgering in het land van herkomst betreft

2039 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

14 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
16 januari 2009
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
27 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

Documenten

2039 (2008-2009) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid