U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat inburgering in het land van herkomst betreft

van Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Kris Van Dijck en Helga Stevens, verslag door Kris Van Dijck
2039 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

14 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
16 januari 2009
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
27 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
23 april 2009
Ingetrokken
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een veslaggever, bespreking en stemming

Documenten

2039 (2008-2009) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid