U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
27 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en eventueel bespreking
3 februari 2009
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
17 februari 2009
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
20 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
20 april 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2031 (2008-2009) nr. 1
2031 (2008-2009) nr. 2
2031 (2008-2009) nr. 3
2031 (2008-2009) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2031 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Joris Vandenbroucke
Materie
Gewestaangelegenheid