U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 januari 2009 door de heren Felix Strackx en Jan Peumans in commissie gehouden interpellaties tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, respectievelijk over de gevolgen van de beslissing van de Europese Commissie inzake de btw op bouwgrond bij de aankoop van een nieuwe woning en over het advies van de Europese Commissie betreffende de btw-regeling voor nieuwbouwwoningen

van Felix Strackx, Christian Verougstraete, Erik Tack, Herman De Reuse en Thieu Boutsen
2040 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
28 januari 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2040 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2040 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 32 leden hebben "ja" gestemd
  • 70 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: