U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 januari 2009 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de taalinspectie in het faciliteitenonderwijs in Vlaanderen

van Luk Van Nieuwenhuysen, An Michiels en Katleen Martens
2030 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
21 januari 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2030 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2030 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 35 leden hebben "ja" gestemd
  • 72 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: