U bent hier

Ontwerp van decreet houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut

van de Vlaamse Regering, verslag door Tinne Rombouts en Frans Wymeersch
2021 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 januari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 januari 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) - Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt - Gezinsbond
28 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) - Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) en Vlaamse Landmaatschappij - Boerenbond - Algemeen Boerensyndicaat
29 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - de heer Peter Flamey, advocaat, en met vertegenwoordigers van: - Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en huisvesting (VLORO) - Forum Vlaamse Archeologie
19 februari 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2009
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
6 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2021 (2008-2009) nr. 1
2021 (2008-2009) nr. 2
2021 (2008-2009) nr. 3
2021 (2008-2009) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2021 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid