U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
20 januari 2009
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
22 januari 2009
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
29 januari 2009
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
20 februari 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
29 april 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2016 (2008-2009) nr. 1
2016 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2016 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Ludwig Caluwé en Anissa Temsamani
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid