U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president (onder voorbehoud indiening)
21 januari 2009
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Sven De Coninck, Radiocentrum en ethercentrum (REC) - de heer Bruno Heyndrickx, ondervoorzitter Vereniging van Vlaamse Onafhankelijke Radio's (VEVORA) - mevrouw Christel Verhas, dienstchef studiedienst Gezinsbond
5 februari 2009
12 februari 2009
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 februari 2009
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van een lid, op basis van artikel 68, 1°, b) van het Reglement, en eindstemming
3 maart 2009
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met : - het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - de Vlaamse Regulator voor de Media - de Sectorraad Media van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - de Vlaamse regionale omroepen (NORTV) - de Private Omroep Federatie (POF) en SBS-Belgium
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
30 april 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2014 (2008-2009) nr. 1
2014 (2008-2009) nr. 3
2014 (2008-2009) nr. 7
2014 (2008-2009) nr. 8
2014 (2008-2009) nr. 10

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Jurgen Verstrepen en Paul Delva
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid