U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2009
Tweede lezing in commissie gevraagd
19 februari 2009
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
30 april 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid