U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet

van de Vlaamse Regering
2013 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
14 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
15 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 februari 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
13 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2013 (2008-2009) nr. 1
2013 (2008-2009) nr. 2
2013 (2008-2009) nr. 4
2013 (2008-2009) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2013 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
61 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid