U bent hier

Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

van de Vlaamse Regering
2011 (2008-2009) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Aanpassings- en aanvullingsdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 januari 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 januari 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 februari 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2009
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
15 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2011 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid