U bent hier

Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

van de Vlaamse Regering, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
2011 (2008-2009) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Aanpassings- en aanvullingsdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 januari 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 januari 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 januari 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) - Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt - Gezinsbond
28 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) - Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) en Vlaamse Landmaatschappij - Boerenbond - Algemeen Boerensyndicaat
29 januari 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - de heer Peter Flamey, advocaat, en met vertegenwoordigers van: - Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en huisvesting (VLORO) - Forum Vlaamse Archeologie
19 februari 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 maart 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
15 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2011 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid