U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

van Helga Stevens, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Piet De Bruyn en Mark Demesmaeker
2007 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

16 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
26 januari 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 februari 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

2007 (2008-2009) nr. 1
2007 (2008-2009) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
Materie
Gewestaangelegenheid