U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

van de Vlaamse Regering
15 (2008-2009) nr. 6
Amendement nr. 54
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 december 2008
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum