U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009, de beleidsbrief Financiën en Begroting - Beleidsprioriteiten 2008-2009, de beleidsbrief Duurzame Ontwikkeling - Beleidsprioriteiten 2008-2009, de beleidsbrief Overheidscommunicatie - Beleidsprioriteiten 2008-2009, de beleidsbrief Publiek-private Samenwerking - Beleidsprioriteiten 2008-2009 en de beleidsbrief Vlaamse Statistieken - Beleidsprioriteiten 2008-2009

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Erik Matthijs en Herman De Reuse
15 (2008-2009) nr. 8
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs en Herman De Reuse