U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009, en verslag over de beleidsbrief Inburgering - Beleidsprioriteiten 2008-2009, de beleidsbrief Stedenbeleid - Beleidsprioriteiten 2008-2009, de beleidsbrief Gelijke Kansen - Beleidsprioriteiten 2008-2009 en de beleidsbrief Wonen - Beleidsprioriteiten 2008-2009

namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen, verslag door Dominique Guns, Hilde De Lobel, Ward Kennes en Michèle Hostekint
15 (2008-2009) nr. 5-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Dominique Guns, Hilde De Lobel, Ward Kennes en Michèle Hostekint