U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 december 2008 door de heer Jos Stassen gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de economische meerwaarde van containerterminals in het algemeen en van het Saeftinghedok in het bijzonder

van Jos Stassen en Rudi Daems
1980 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
18 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1980 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1980 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 11 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid