U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de houding van de Vlaamse Regering inzake het gecoördineerde Belgische standpunt over de doelstellingen van het Europese energie- en klimaatpakket

van Eloi Glorieux, Rudi Daems, Vera Dua en Jef Tavernier
1979 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

3 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
4 december 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 juni 2009
Vervallen

Documenten

1979 (2008-2009) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid