U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de houding van de Vlaamse Regering inzake het gecoördineerde Belgische standpunt over de doelstellingen van het Europese energie- en klimaatpakket

1979 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

3 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
4 december 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 juni 2009
Vervallen.

Documenten

1979 (2008-2009) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid