U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009, en verslag over de beleidsbrief Brussel - Beleidsprioriteiten 2008-2009 en de beleidsbrief Vlaamse Rand - Beleidsprioriteiten 2008-2009

namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Erik Arckens, Luk Van Nieuwenhuysen, Sven Gatz en Elke Roex
15 (2008-2009) nr. 5-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Erik Arckens, Luk Van Nieuwenhuysen, Sven Gatz en Elke Roex