U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 december 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 december 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
9 december 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
12 februari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1977 (2008-2009) nr. 1
1977 (2008-2009) nr. 2
1977 (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1977 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid