U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 december 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 december 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
4 december 2008
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
9 december 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 februari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1977 (2008-2009) nr. 1
1977 (2008-2009) nr. 2
1977 (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1977 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid