U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009. Beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Toerisme. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Buitenlands Beleid. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme uitgebracht door mevrouw Sabine Poleyn en de heren Stefaan Sintobin en Luk Van Nieuwenhuysen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2008-2009) nr. 5-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2008-2009) nr. 1-Bijlagen
15 (2008-2009) nr. 5-A
15 (2008-2009) nr. 5-B
15 (2008-2009) nr. 5-C
15 (2008-2009) nr. 5-D
15 (2008-2009) nr. 5-E
15 (2008-2009) nr. 5-F
15 (2008-2009) nr. 5-G
15 (2008-2009) nr. 5-H
15 (2008-2009) nr. 5-I
15 (2008-2009) nr. 5-J
15 (2008-2009) nr. 5-K
15 (2008-2009) nr. 8
15 (2008-2009) nr. 8-Erratum