U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

van Bart Caron, Tinne Rombouts, Els Robeyns en Laurence Libert
19 (2008-2009) nr. 4
Amendement nr. 13
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

26 november 2008
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

19 (2008-2009) nr. 2
19 (2008-2009) nr. 4