U bent hier

Amendement op de met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 oktober 2008 door de heren Johan Deckmyn, Johan Sauwens en Hans Schoofs in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, respectievelijk over een evaluatie van het topsportbeleid naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking, over de stand van zaken van het topsportactieplan 2016 naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking en over de resultaten van het topsportbeleid en de evaluatie van de Olympische Spelen 2008 in Peking

van Johan Sauwens, Hans Schoofs, Bart Caron en André Van Nieuwkerke
1860 (2008-2009) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

19 november 2008
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1860 (2008-2009) nr. 1
1860 (2008-2009) nr. 2