U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de strategische adviesraden over de gemeenschappelijke aanpak en toepassing van de reguleringsimpactanalyse

van Kurt De Loor, Joke Schauvliege, Marnic De Meulemeester, Jan Verfaillie, Dirk De Cock en Else De Wachter
1961 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
27 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 december 2008
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
18 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1961 (2008-2009) nr. 1
1961 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1961 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid