U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 november 2008 door de heer Piet De Bruyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over mogelijke inbreuken op de huidige taalregeling in het hoger onderwijs

van Piet De Bruyn, Jan Peumans, Geert Bourgeois en Kris Van Dijck
1959 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
3 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1959 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1959 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 33 leden hebben "ja" gestemd
  • 76 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid