U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 november 2008 door de heer Rudi Daems in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de nieuwe milieubeleidsovereenkomst (MBO) met Recupel inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

van Rudi Daems
1957 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1957 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1957 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 25 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid