U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

1843 (2008-2009) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 november 2008
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2
1843 (2008-2009) nr. 4