U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2008 door de heren Jan Peumans en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2008 inzake de aanleg van de noord-zuidverbinding in Limburg en de stand van zaken betreffende het project 'Missing Link - noord-zuidverbinding Limburg', en over de regeringsbeslissing betreffende de noord-zuidverbinding in Limburg

1887 (2008-2009) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 november 2008
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1887 (2008-2009) nr. 1
1887 (2008-2009) nr. 2