U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

van Bart Caron, Els Robeyns, Johan Sauwens en Hans Schoofs
1843 (2008-2009) nr. 3
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

12 november 2008
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2