U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

1843 (2008-2009) nr. 3
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

12 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2
1843 (2008-2009) nr. 3