U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

van de Vlaamse Regering
1944 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 november 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
4 december 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1944 (2008-2009) nr. 1
1944 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1944 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid