U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Dirk de Kort
1843 (2008-2009) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 oktober 2008
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dirk de Kort
Dossiers