U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Dirk de Kort

1843 (2008-2009) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 oktober 2008
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1843 (2008-2009) nr. 1
1843 (2008-2009) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers