U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
29 oktober 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 november 2008
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
12 november 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 november 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 november 2008
27 november 2008
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
2 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 december 2008
In behandeling in plenaire vergadering
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1894 (2008-2009) nr. 1
1894 (2008-2009) nr. 1-Addenda
1894 (2008-2009) nr. 1-Addendum
1894 (2008-2009) nr. 2
1894 (2008-2009) nr. 3
1894 (2008-2009) nr. 6
1894 (2008-2009) nr. 7
1894 (2008-2009) nr. 8
1894 (2008-2009) nr. 9
1894 (2008-2009) nr. 10
1894 (2008-2009) nr. 11
1894 (2008-2009) nr. 12
1894 (2008-2009) nr. 13
1894 (2008-2009) nr. 14
1894 (2008-2009) nr. 15
1894 (2008-2009) nr. 18

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1894 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 35 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 32 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: