U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
5 november 2008
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
12 november 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. WVG Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk XXVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
13 november 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XX. Wijzigingen in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Hoofdstuk XXI. Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Hoofdstuk X. Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Hoofdstuk XI. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XV. Begunstigdewijziging restauratiepremie Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
18 november 2008
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Industriële onderzoeksfondsen Hoofdstuk XVII. KMO Investeringssteun Hoofdstuk XVIII. Interfacediensten Hoofdstuk XIX. VITO Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk VI. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoofdstuk VII. DAB Luchthaven Antwerpen Hoofdstuk XXVI. DAB Linkerscheldeoever Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Hoofdstuk XI. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk XXVII. Slotbepalingen Bespreking
20 november 2008
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. WVG Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XXV. Overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XIV. Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring Hoofdstuk XXVII Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk X. Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XX. Wijzigingen in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Hoofdstuk XXI. Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Industriële onderzoeksfondsen Hoofdstuk XVII. KMO Investeringssteun Hoofdstuk XVIII. Interfacediensten Hoofdstuk XIX. VITO Verslaggever: NN Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XV. Begunstigdewijziging restauratiepremie Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Hoofdstuk X. Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Hoofdstuk XI. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd Voortzetting van de bespreking en stemming
25 november 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. WVG Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Landbouw en visserij Hoofdstuk XXII : Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk VII. DAB Luchthaven Antwerpen Hoofdstuk XXVI. DAB Linkerscheldeoever Voortzetting van de bespreking en stemming
Hoofdstuk VI. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Voortzetting van de bespreking en stemming
26 november 2008
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XXV. Overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk VI. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Voortzetting van de bespreking en stemming
27 november 2008
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Jeugd- en kinderrechtenbeleid Hoofdstuk X. Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Hoofdstuk XI. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd Stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XX. Wijzigingen in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Hoofdstuk XXI. Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Voortzetting van de bespreking en stemming Hoofdstuk XIII. Landbouw en Visserij Hoofdstuk XXII. Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) Verslaggever : N. Verslag van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk IV. Pooling van de verzekeringen van de Agentschappen Hoofdstuk V. Overdracht wegenis Wingene Hoofdstuk XII. Bestuurszaken Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Industriële onderzoeksfondsen Hoofdstuk XVII. KMO Investeringssteun Hoofdstuk XVIII. Interfacediensten Hoofdstuk XIX. VITO Hoofdstuk XXV. Overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Voorzetting van de bespreking en stemming
2 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk IV. Pooling van de verzekering van de Agentschappen Hoofdstuk XXVII. Slotbepalingen Stemming van de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1894 (2008-2009) nr. 1
1894 (2008-2009) nr. 1-Addenda
1894 (2008-2009) nr. 1-Addendum
1894 (2008-2009) nr. 2
1894 (2008-2009) nr. 3
1894 (2008-2009) nr. 6
1894 (2008-2009) nr. 7
1894 (2008-2009) nr. 8
1894 (2008-2009) nr. 9
1894 (2008-2009) nr. 10
1894 (2008-2009) nr. 11
1894 (2008-2009) nr. 12
1894 (2008-2009) nr. 13
1894 (2008-2009) nr. 14
1894 (2008-2009) nr. 15
1894 (2008-2009) nr. 18

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1894 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 35 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 32 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs, Herman De Reuse, Felix Strackx, André Van Nieuwkerke, Paul Delva, Pieter Huybrechts, Martine Fournier, Anissa Temsamani, Flor Koninckx, Joris Vandenbroucke, Michèle Hostekint, Karlos Callens, Else De Wachter en An Michiels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid