U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en Jos Bex
1892 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 november 2008
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
11 december 2008
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
12 maart 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1892 (2008-2009) nr. 1
1892 (2008-2009) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1892 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid