U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2008 door de heren Jan Peumans en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2008 inzake de aanleg van de noord-zuidverbinding in Limburg en de stand van zaken betreffende het project 'Missing Link - noord-zuidverbinding Limburg', en over de regeringsbeslissing betreffende de noord-zuidverbinding in Limburg

van Leo Pieters, Marleen Van den Eynde, Katleen Martens en Jan Penris
1889 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1889 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1889 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 25 leden hebben "ja" gestemd
  • 67 leden hebben "neen" gestemd
  • 10 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid