U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2008 door de heren Jan Peumans en Rudi Daems in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2008 inzake de aanleg van de noord-zuidverbinding in Limburg en de stand van zaken betreffende het project 'Missing Link - noord-zuidverbinding Limburg', en over de regeringsbeslissing betreffende de noord-zuidverbinding in Limburg

van Johan Sauwens, Joris Vandenbroucke, Fientje Moerman, Veerle Heeren, Chokri Mahassine en Annick De Ridder
1887 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1887 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1887 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid