U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen)

van de Vlaamse Regering
1885 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
7 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 november 2008
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 december 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
12 februari 2009
Tweede lezing in commissie gevraagd
17 februari 2009
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
5 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2009
3 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
4 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1885 (2008-2009) nr. 1
1885 (2008-2009) nr. 6
1885 (2008-2009) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1885 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid