U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen)

van de Vlaamse Regering
1885 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
7 november 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
14 november 2008
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 december 2008
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
27 januari 2009
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van landbouw- en milieu-organisaties en van de wetenschappelijke wereld:
- de heer Peter Van Bossuyt (Boerenbond)
- de heer Camiel Adriaens (Algemeen Boerensyndicaat)
- mevrouw Leen Laenens (Bioforum)
- de heer Jan Turf (Bond Beter Leefmilieu)
- de heer Koen Dhoore (Vlaams Overlegplatform voor Duurzame Ontwikkeling)
- de heer René Custers (Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie)
- de heer Dirk Reheul (Universiteit Gent)
3 februari 2009
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
10 februari 2009
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
12 februari 2009
Tweede lezing in commissie gevraagd.
17 februari 2009
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van een lid, op basis van artikel 68, 1°, b) van het Reglement, en eindstemming
5 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming
25 maart 2009
3 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1885 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid