U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 oktober 2008 door de heer Piet De Bruyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het pacificatieproces inzake de zogenaamde nieuwe schoolstrijd in het hoger onderwijs

van Piet De Bruyn, Kris Van Dijck, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Gino De Craemer en Helga Stevens
1884 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1884 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1884 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid